Meteor, Butterfly, Sword

Written by admin on . No Comment, 861 views

Meteor, Butterfly, Sword

Adapted from Gu Long’s novel of same title. An assassins named Meng Xin Hun assigned to assassinate a Jiang Hu leader Sun Yu Bo, but later Meng Xin Hun fell in love with Sun Meng Die, Sun Yu Bo’s daughter and then decided to help Sun Yu Bo. But Meng Xin Hun questioned about Sun Meng Die’s Virginity because she was raped by Li Xiang Juan. Li Xiang Juan is Sun Yu Bo’s trust men, but actually he is the main villain in the series.

Director: Li Hui Min
Writer(s): Li Xiao Ping
Producers: Pi Jian Xin, Chen Pin Xiang
Original writing (novel): Liuxing, Hudie, Jian by Gu Long
Cast: Liu De Kai, Baron Chen, Rebecca Wang, Victor Huang, He Gang, Ivy Chen, Zhang Xuan, Sang Wei Lin

Title: 流星蝴蝶劍 / Liu Xing, Hu Die, Jian / Meteor, Butterfly, Sword
Genre: Wuxia
Episodes: 40
Broadcast network: CCTV-1
Broadcast period: July 12, 2010 to July 31, 2010
Airtime: 22:28 daily (2 episodes per day)

Trivia
The role Sun Xiao Die was originally given to Alyssa Chia but she dropped the role at the last minute.


Trailer

Keyword : Li Hui Min, Li Xiao Ping, Pi Jian Xin, Chen Pin Xiang, Liuxing, Hudie, Jian by Gu Long, Liu De Kai, Baron Chen, Rebecca Wang, Victor Huang, He Gang, Ivy Chen, Zhang Xuan, Sang Wei Lin, Jiang, Rio, Network, Period, IU, Alyssa Chia, 12, 13, Ate, Love, Meteor, Butterfly, Sword, Out, Sign, Tron, Virgin, Cas, Ron, Rebecca, Rust


Share This :