Taste of Love

Written by constantio on . No Comment, 659 views

Taste of Love

Dawn Yeo, Michelle Chia and Chen Hanwei star in this romantic drama revolving around three budding chefs and their ups and down in their love-life and career. And what is romance without food? Watch the chefs battle it out in the culinary world when friendships turn sour. Also stars Zheng Geping, May Phua, Joey Swee, the late MC King, Taiwanese artistes Candice Liu, Zeng Shao Zong and new MediaCorp artiste Dai Yang Tian.

Director: Wong Yau Hung
Writer(s): 陈耀、溧文
Cast: 
Dawn Yeoh as Tao Le
Dai Yang Tian as Fang You Fang
Michelle Chia as Yu Ling Zhi
Candice Liu as Ye Yu Tong
Figaro Ceng as Tao Xi
Chen Han Wei as Hu Ying Bang
Zheng Ge Ping as Wang Xue Ren
May Phua as Ding Li Yi
Lan Qing Xi aka MC King as Yu Du Zhong
Jacqueline Sue as Ye Yu Xin
Ye Shi Ping as Tao Da Cheng
Lin Mei Jiao as Ou Li Xian
Ye Bing Liang as Yu Tian Luo
Jin Yi Ji as Yan Mei Shu

Extended Cast
Liang Tian as Uncle Chan
Chen Shu Cheng as Qiang Ge (Main Chef)
Nick Shen as Cai
Joey Swee as Ru
Lin Jian Xun as Mark (Chef)
Wu Luo Yi as Xiao Ding (Chef)
Seth Ang as Jimmy (Waiter)
Yan Jue Xian as Lao Lin
Wang Zhi Guo as David
Marcus Chin as one of the Judges

Title: 缘之烩 / Yuan Zhi Hui
English title: Taste of Love
Episodes: 21
Broadcast network: MediaCorp Channel 8
Broadcast period: January 22, 2008 to February 19, 2008
Air time: Weekdays 21:00-22:00
Opening Theme: Wo Shi Ni De Tian Kong (我是你的天空) by Ocean Ou De Yang
Ending Theme 1:Yan Li De Mei Jian (眼里的眉间) by Joi Chua
Ending Theme 2:Yuan Lai Shi Ni (缘来是你) by Dawn Yeoh
Official Site: Taste of Love

Keyword : Eli, Zheng Geping, Jue Xi, Chen Hanwei, Chen Shu Cheng, Lin Mei Jiao, May Phua, Fang, Anne, Rio, Dai Yang Tian, Ye Shi Pin, Network, Drama, Period, Romantic, Food, Marcus Chin, You, IU, David, Wong Yau Hung, Candice Liu, Figaro Ceng, Lan Qing Xi, MC King, Jacqueline Sue, Ye Shi Ping, Ye Bing Liang, Jin Yi Ji, Liang Tian, Nick Shen, Lin Jian Xun, Wu Luo Yi, Seth Ang, Yan Jue Xian, Wang Zhi Guo, Ant, Ate, Ex, Friendship, Love, May, Ocean, Out, Romance, Taste of Love, The Judge, Tron, Up, Bi, Chen Han Wei, Dawn Yeoh, Michelle Chia, Zheng Ge Ping, Cas, Ron, Tia


Share This :